Dozorná rada a.s.

Renáta Budajová, predseda dozornej rady, vznik funkcie 19.03.2014

Anna Kukučková, člen dozornej rady, vznik funkcie 19.03.2014

Soňa Franíková, člen dozornej rady, vznik funkcie 19.03.2014


Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251