ROK 2021

 2021 CS polrocna sprava 2021 cestne stavby

 POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky k 30062021

POLROCNA_SPRAVA-EMITENTI aktualna 30062021.xls (521728)

ROK 2020

2020 cestne stavby doplnena polrocna sprava 30062020.xls (467 kB)
doplnene poznamky 30062020 cestne stavby.pdf (453,9 kB)

 

poznamky 30062020 cestne stavby (2).XLSX (167686)
2020 cestne stavby polrocna sprava30062020 (2).xls (484864)
Vyhlásenie eminenta 1. polrok 2020 (441,2 kB)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva 1. polrok 2020 (353489)

 

 

ROK 2019

Vyhlasenie preds.predstav. 1.polrok 19.pdf (395772)
2019 CS polrocna sprava 2019 cestne stavby -.xls (484864)
cestne stavby zavierka 30062019.pdf (265688poznamky30 06 2019 cestne stavby (2).xlsx (170245)
Vyhlasenie emitenta 1. polrok 19.pdf (458948)

poznamky30 06 2019 cestne stavby (2).xlsx (170245)

 

ROK 2018

cestne stavby polrocna zavierka

 POLROCNA SPRAVA 01-062018 ECSTNE STAVBY.xls (488960)

Vyhlas. zodp. osob emitenta.pdf

Vyhlasenie preds.predstav.spolocnosti.pdf

PoznamkyUcZav. k 30 06 2018priebezne (2).xls

Z verejnenie dalsia str.2018 HN 1. polrok 
Zverejnenie titulna str.2018 HN 1. polrok

 

ROK 2017

Uctovna zavierka k 30.6.2017..xls

Poznámky k UZO 2017 k 30 6 2017-doplnenie .pdf (433636)

polroč správa-doplnenie.xls (490496)

Vyhlasenie.pdf (394883)

Zverejnenie dalsia str.20170929HNA101 x.pdf (1061381)
Zverejnenie titulna str.20170929HNA011 x.pdf (6037149)

Vyhlasenie zodpov.osob emitenta-doplnenie.pdf (469983)

polroc.fin.spr.1.polrok 2017 - doplnenie.pdf (372405)
 

Iné roky

Cestné stavby 30.6..xls  (474 kB)
CS poznamky 30 06 2016- oprava 1.pdf (566,7 kB)
CS poznamky 30 06 2016.pdf (461,6 kB)
polročná správa 2009.xls (467 kB)03_
polročná správa 2012.xls (462,5 kB)
POLROCNA SPRAVA 2013.xls (462,5 kB)
polrocnasprava.xls (259,5 kB)
polrocnasprava2007.xls (680 kB)
POLROCNA_SPRAVA 2015.xls (461 kB)
POTVRDENIE ZVEREJNENIA.pdf (41,8 kB)
Poznámky I.polrok 2013.doc (432 kB)
poznamky I.polrok 2015.doc (389 kB)
poznamky polrok 2012.doc (451 kB)
poznamky1 k 30.06.2008.doc (67,5 kB)
poznamky1 k 30.06.2009.doc (67,5 kB)
poznamky2 k 30.06.2008.xls (60 kB)
poznamky2 k 30.06.2009.xls (66,5 kB)
PREDBEZNE VYHLASENIE k 30.4.2010.xls (245,5 kB)
Súvaha aktíva k 30.06.2008.xls (50 kB)
Súvaha pasíva k 30.06.2008.xls (43,5 kB)
Výkaz ziskov a strát k 30.06.2008.xls (38,5 kB)

CS poznamky rok 2015-oprava.pdf (571,2 kB)


Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251