ROK 2018

cestne stavby polrocna zavierka

 POLROCNA SPRAVA 01-062018 ECSTNE STAVBY.xls (488960)

Vyhlas. zodp. osob emitenta.pdf

Vyhlasenie preds.predstav.spolocnosti.pdf

PoznamkyUcZav. k 30 06 2018priebezne (2).xls

Z verejnenie dalsia str.2018 HN 1. polrok 
Zverejnenie titulna str.2018 HN 1. polrok

 

ROK 2017

Uctovna zavierka k 30.6.2017..xls

Poznámky k UZO 2017 k 30 6 2017-doplnenie .pdf (433636)

polroč správa-doplnenie.xls (490496)

Vyhlasenie.pdf (394883)

Zverejnenie dalsia str.20170929HNA101 x.pdf (1061381)
Zverejnenie titulna str.20170929HNA011 x.pdf (6037149)

Vyhlasenie zodpov.osob emitenta-doplnenie.pdf (469983)

polroc.fin.spr.1.polrok 2017 - doplnenie.pdf (372405)
 

Iné roky

Cestné stavby 30.6..xls  (474 kB)
CS poznamky 30 06 2016- oprava 1.pdf (566,7 kB)
CS poznamky 30 06 2016.pdf (461,6 kB)
polročná správa 2009.xls (467 kB)03_
polročná správa 2012.xls (462,5 kB)
POLROCNA SPRAVA 2013.xls (462,5 kB)
polrocnasprava.xls (259,5 kB)
polrocnasprava2007.xls (680 kB)
POLROCNA_SPRAVA 2015.xls (461 kB)
POTVRDENIE ZVEREJNENIA.pdf (41,8 kB)
Poznámky I.polrok 2013.doc (432 kB)
poznamky I.polrok 2015.doc (389 kB)
poznamky polrok 2012.doc (451 kB)
poznamky1 k 30.06.2008.doc (67,5 kB)
poznamky1 k 30.06.2009.doc (67,5 kB)
poznamky2 k 30.06.2008.xls (60 kB)
poznamky2 k 30.06.2009.xls (66,5 kB)
PREDBEZNE VYHLASENIE k 30.4.2010.xls (245,5 kB)
Súvaha aktíva k 30.06.2008.xls (50 kB)
Súvaha pasíva k 30.06.2008.xls (43,5 kB)
Výkaz ziskov a strát k 30.06.2008.xls (38,5 kB)

CS poznamky rok 2015-oprava.pdf (571,2 kB)


Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251