ROK 2021

Zapisnica z RVZ zo dna 29.06.2021.doc (718336)

Doplnenie ročnej_finančnej_správy_za_rok_2020.pdf (37799)

Kompletna sprava auditora s prilohami za 2020.pdf (3,3 MB)

Rocna_financna_sprava za 2020.xls (520,5 kB)

Vyhlasenie o pravdivosti udajov za 2020.doc (52 kB)

struktura_akcionarov_k_30_40_2021.docx (11,2 kB)

Oznámenie o konaní VZ v roku 2021 zverejnené v HN 28.05.2021.pdf (130011) 

 

ROK 2020

Zapisnica z RVZ zo dna 26.6.2020 web.doc (648704)

Kompletna sprava auditora s prilohami za 2019.pdf (3,3 MB)

Rocna_financna_sprava za 2019.xls (520,5 kB)

Vyhlasenie o pravdivosti udajov za 2019.doc (52 kB)

Oznamenie o konani VZ v 2020.pdf (3765080)
Oznamenie zverejnenia FS za 2019 .pdf (402919)

Ročná finančná správa za rok 2019 - doplnenie.doc (27136)

Stanovy as.PDF (508026)

Opis hlavnbých systémov vnútornej kontroly (590110)

 

ROK 2019

Listina prítomných na RVZ 21.6.2019

Dodatok k zápisnici z RVZ zo dňa 21.6.2019

Zápisnica z RVZ zo dňa 21.6.2019

Vyrocna sprava za rok 2018 - zverej.doc

Vyhlasenie o pravdivosti udajov r. 2018, v.r..doc

Poznamky za 2018.xls

Sprava auditora 1.str..pdf (296309)

Sprava auditora 2. str.pdf (724729)

Sprava auditora 3. str.pdf (805952)

Sprava auditora 4. str.pdf (525228)

Zavierka r. 2018.pdf (272000)

Rocna_financna_sprava za r. 2018.xls (517120)

 
 

 

 

 

ROK 2018

 

Listina pritomnych VZ 27.06.2018.pdf (504,5 kB)
Zapisnica z VZ 27.06.2018 1.str.pdf (651,8 kB)
Zapisnica z VZ 27.06.2018 2.str.pdf (732,4 kB)
Zapisnica z VZ 27.06.2018 3.str.pdf (657,8 kB)
Zapisnica z VZ 27.06.2018 4.str.pdf (567,9 kB)
struktura akcionarov 2018.pdf (338684)

Rok 2017

Vyrocna sprava za rok 2017.doc (70656)

vyhlasenie zodp. osob 2. str..pdf (660763)
Vyhlasenie zodp. osob 1.str..pdf (681929)
Vyhlasenie o pravdivosti udajov.doc (74240

Dodatocna sprava auditora k UZ 3.str..pdf (354852)

Dodatocna sprava auditora k UZ 2. str..pdf (544844)
Dodatoc.sprava auditora k UZ 1.str..pdf (506907)

dodatok spravy auditora k VS 3. str.pdf (423898)
dodatok spravy auditora k VS 1.str.pdf (746192)
dodatok spravy auditora k VS 2.str.pdf (825206)
poznamky2017.xls (284672)

Rocna_financna_sprava_2017-1.xls (526848)
Prehlad penaznych tokov.xlsx (27129)
sprava auditora 3. str..pdf (533821)
sprava auditora 1. str..pdf (733087)
sprava auditora 2. str..pdf (818698)
UCTOV. ZAVIERKA 2017.pdf (277051)

Cest. vyhlasenie vyboru pre audit.pdf (556103)

Vyhlasenie o pravdivosti udajov, v.r..doc (96256)

oznamenie o zverejneni v HN 2.str..pdf (1407954)
oznamenie o zverejneni v HN 1.str..pdf (1053110)

 

Oznámenie o konaní RVZ 27.06.2018

Oznamenie o konani VZ 2018.doc (72192)

20180525HNA041 x.pdf (1610175)


Rok 2016

Doplnenie vyhlásenia zodpovedných osôb emitenta za rok 2016 § 34 ods. 2 písm. c) Zák. 429/2002

 

Vyhlasenie zodpoved.osob rok 2016.pdf (526876)

 

01_Rocna_financna_sprava_2016.xls (509,5 kB)

02_Uctovna_Zavierka_k_31.12.2016.pdf (278,6 kB)

03_Poznamky_k_uctovnej_zavierke_2016.xls (259 kB)

04_Sprava_nezavisleho_auditora_2016.pdf (2,6 MB)

05_Vyrocna_sprava_2016.doc (61 kB)

06_Dodatok_spravy_auditora_2016.pdf (2,6 MB)

07_Vyhlasenie_CS_2016.doc (40,5 kB)

08 Skopletované správy za rok 2016 s doplneniami


Dodatok auditorky k sprave UZO 2016.pdf (2731778)
Oznamenie o schvaleni UZ VZ 2016.doc (85504)
Poznamky k účtovnej závierke 2016.pdf (431691)
prehlad penaznych tokov.pdf (306556)
Rocna financna sprava 2016-1.xls (521728)
Sprava auditorky k UZO k 31.12.2016.pdf (2711384)
Uctovna zavierka k 31.12.2016.pdf (285239)
Vyhlasenie k UZO k 31.12.2016 .pdf (2152995)
Vyhlasenie o pravdivosti udajov 2016.pdf (390029)
Vyrocna sprava za rok 2016 .doc (62464)
Oznamenie o zverejneni roc.fin.spr.r.2016 2.st. x.pdf (2537681)
Oznamenie o zverejneni roc.fin.spr. 2016 1.st. x.pdf (1715875)

 

Rok 2015

ROCNA FINANCNA SPRAVA 2015.xls (522240)

Účtovná závierka 2015.pdf (452900)

CS poznamky rok 2015.pdf (694175)

Výročná správa 2015.pdf (148803)

Audit 2015.pdf (146554)

Audit - výročná správa 2015.pdf (132362)

Vyhlásenie CS 2015.pdf (80485)

Doplnenie zverejnenia 2015.doc (85504)

CS poznamky rok 2015-oprava.pdf (584875)

Rok 2014

ROCNA_SPRAVA 2014.xls (529408)

Poznamky rok 2014.pdf (559135)

Výročná správa 2014.doc (72704)

Audítorská správa 2014.pdf (606946)

Dodatok správy audítora.pdf (137262)

Rok 2013

ROCNA SPRAVA 2013.xls (502272)

Cestné stavby B.Bystrica Poznamky 2013.doc (402432)

Výročná správa 2013.doc (71680)

Správy audítora rok 2013.pdf (1072437)

Rok 2012

ROCNA SPRAVA 2012.xls (489 kB)

poznamky 2012.doc (408 kB)

výročná správa 2012.doc (74,5 kB)

Správa audítora.jpg (147,2 kB)

Rok 2011

ROCNA SPRAVA 2011.xls (490 kB)

Poznámky 2011.rtf (1 MB)

Výročná správa za rok 2011.doc (79,5 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2011.jpg (141,1 kB)

Rok 2010

ROCNA SPRAVA 2010.xls (508,5 kB)

poznamky1 2010.doc (32 kB)

poznámky2 2010.xls (79 kB)

Výročná správa 2010.doc (168 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2010.jpg (448,7 kB)

Rok 2009

ROCNA SPRAVA 2009.xls (512,5 kB)

poznámky1 k 31.12.2009.doc (68 kB)

poznámky2 k 31.12.2009.xls (89,5 kB)

výročná správa 2009.doc (208 kB)
Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251