Rok 2016

Doplnenie vyhlásenia zodpovedných osôb emitenta za rok 2016 § 34 ods. 2 písm. c) Zák. 429/2002

 

Vyhlasenie zodpoved.osob rok 2016.pdf (526876)

 

01_Rocna_financna_sprava_2016.xls (509,5 kB)

02_Uctovna_Zavierka_k_31.12.2016.pdf (278,6 kB)

03_Poznamky_k_uctovnej_zavierke_2016.xls (259 kB)

04_Sprava_nezavisleho_auditora_2016.pdf (2,6 MB)

05_Vyrocna_sprava_2016.doc (61 kB)

06_Dodatok_spravy_auditora_2016.pdf (2,6 MB)

07_Vyhlasenie_CS_2016.doc (40,5 kB)

08 Skopletované správy za rok 2016 s doplneniami


Dodatok auditorky k sprave UZO 2016.pdf (2731778)
Oznamenie o schvaleni UZ VZ 2016.doc (85504)
Poznamky k účtovnej závierke 2016.pdf (431691)
prehlad penaznych tokov.pdf (306556)
Rocna financna sprava 2016-1.xls (521728)
Sprava auditorky k UZO k 31.12.2016.pdf (2711384)
Uctovna zavierka k 31.12.2016.pdf (285239)
Vyhlasenie k UZO k 31.12.2016 .pdf (2152995)
Vyhlasenie o pravdivosti udajov 2016.pdf (390029)
Vyrocna sprava za rok 2016 .doc (62464)
Oznamenie o zverejneni roc.fin.spr.r.2016 2.st. x.pdf (2537681)
Oznamenie o zverejneni roc.fin.spr. 2016 1.st. x.pdf (1715875)

 

Rok 2015

ROCNA FINANCNA SPRAVA 2015.xls (522240)

Účtovná závierka 2015.pdf (452900)

CS poznamky rok 2015.pdf (694175)

Výročná správa 2015.pdf (148803)

Audit 2015.pdf (146554)

Audit - výročná správa 2015.pdf (132362)

Vyhlásenie CS 2015.pdf (80485)

Doplnenie zverejnenia 2015.doc (85504)

CS poznamky rok 2015-oprava.pdf (584875)

Rok 2014

ROCNA_SPRAVA 2014.xls (529408)

Poznamky rok 2014.pdf (559135)

Výročná správa 2014.doc (72704)

Audítorská správa 2014.pdf (606946)

Dodatok správy audítora.pdf (137262)

Rok 2013

ROCNA SPRAVA 2013.xls (502272)

Cestné stavby B.Bystrica Poznamky 2013.doc (402432)

Výročná správa 2013.doc (71680)

Správy audítora rok 2013.pdf (1072437)

Rok 2012

ROCNA SPRAVA 2012.xls (489 kB)

poznamky 2012.doc (408 kB)

výročná správa 2012.doc (74,5 kB)

Správa audítora.jpg (147,2 kB)

Rok 2011

ROCNA SPRAVA 2011.xls (490 kB)

Poznámky 2011.rtf (1 MB)

Výročná správa za rok 2011.doc (79,5 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2011.jpg (141,1 kB)

Rok 2010

ROCNA SPRAVA 2010.xls (508,5 kB)

poznamky1 2010.doc (32 kB)

poznámky2 2010.xls (79 kB)

Výročná správa 2010.doc (168 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2010.jpg (448,7 kB)

Rok 2009

ROCNA SPRAVA 2009.xls (512,5 kB)

poznámky1 k 31.12.2009.doc (68 kB)

poznámky2 k 31.12.2009.xls (89,5 kB)

výročná správa 2009.doc (208 kB)
Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251