O nás

Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica vznikla 01.05.1992.

IČO: 31 562 957

DRČ: 2020452489

IČ DPH: SK2020452489

 

Predmet podnikania

  1. vykonávanie dopravných stavieb
  2. výroba živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo
  3. vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
  4. výroba betónovej zmesi, betónových výrobkov a prefabrikátov
  5. oprava motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
  6. výroba drevených prefabrikátov a stolárstvo
  7. automatizované spracovanie dát mimo riadnej prevádzky
  8. obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rámci voľných živností
  9. cestná nákladná doprava
  10. verejná hromadná osobná nepravidelná doprava

 

Základné imanie, akcie

Základné imanie akciovej spoločnosti je 781 860 EUR.

Základné imanie je rozdelené na 23 550 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe,

pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 EUR.

 

 


Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251