Predstavenstvo a.s.

 

Ing. Milan Franík, predseda predstavenstva, vznik funkcie 19.03.2014

Ing. Miroslav Budaj, člen predstavenstva, vznik funkcie 19.03.2014

Mgr. Zlatica Sekerešová, člen predstavenstva, vznik funkcie 19.03.2014


Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251